Säbyholms period som internatskola

Här kommer lite mer fakta kring Säbyholms gård. Det blir bara ett litet inlägg, men lite i taget kommer hela historien om Säbyholms går fram.

Säbyholms Gård var en gång i tiden skola, men det var några år sedan det upphörde. Under en ganska lång bedrevs det skolverksamhet. Det började en gång år 1909, då gården blev uppköpt av en stiftelse. Det blev internatskola för fattiga barn, i stiftelsen Sunnerdahls hemskolor på landets regi. Bara två år senare, år 1911 startade skolan och det gällde då både pojkar och flickor. Den fotbollsintresserade kanske känner igen detta årtalet, då det var samma år som AIK vann Svenska mästerskapet i fotboll.

Pojkarna fick lära sig praktiska sysslor som skulle hjälpa dem i framtiden, så som jordbruk, trädgård, metallarbete och snickeri. Flickorna fick utbildning inom hushållsarbete, sömnad och barnavård. Tanken var att dessa utbildningar skulle ge ungdomarna en framtid. Pojkarna kunde få arbete i de industrier som fanns tillgängliga. Flickorna skulle klara av hushållet, eller i sällsynta fall också få arbete inom dessa områden.

Själva skolhuset och den dåvarande rektorsbostaden, som numer kallas Tallgården, byggdes först 1912. Det var arkitekten Ivar Tengblom som planerade dessa byggnader och de byggdes därefter enligt dessa ritningar.

Jordbruksverksamheten, som var ett stort område på gården, lades ner 1972. Samtidigt som denna utbildning avslutades avvecklades också stiftelsen helt. Den hade då avvecklats successivt sedan 1965 och jordbruksverksamheten var det sista som fanns kvar.

Magna Sunnerdahl, grundaren av stiftelsen Sunnerdahls hemskolor på landet, gjorde mycket gott i sitt liv. Bland annat skapade hon en fond för handikappade, en förening som arbetade med skolkolonier för fattiga barn, donerade en stor summa pengar till Svenska Akademien och hjälpte till ekonomiskt med att flytta Seglora Kyrka till Skansen.

Tack vare Magna och hennes rikedom från sin far, har många barn fått utbildning, jobb och ett drägligt liv. Några av dem har också Säbyholms Gård att tacka, och kan säkert berätta några historier om deras tid där.

Det var lite kort om Magna och Säbyholms tid som internatskola. Håller er uppdaterade, det kommer snart mer kul fakta om hur Säbyholms Gård har utvecklats genom åren!